Tag Archives: phong thủy học

Bố trí bể cá trong nhà theo phong thủy

Bố trí bể cá trong nhà theo phong thủy

Trong phong thuỷ học, vị trí của nước rất quan trọng và có ảnh hưởng đến vận mệnh của ngôi nhà. Theo đó, nó có ảnh hưởng rất lớn đến sự thịnh vượng hưng vong của gia đình. Vì vậy