Tag Archives: phong thủy của

Bố trí cửa trong nhà hợp phong thủy gia chủ

Bố trí cửa trong nhà hợp phong thủy gia chủ

Sự vận hành phải điều hoà, đừng qua nhà nhanh và đừng quá chậm. Lối cửa chính phải mở ra chỗ rộng nhất của phòng hay đại sảnh. Đại sảnh là nơi mở ra cho khí và ấn tuợng đầu