Tag Archives: nhà dùng kính

Xu hướng thiết kế mới trong những ngôi nhà hiện đại

Xu hướng thiết kế mới trong những ngôi nhà hiện đại

Kính trong thiết kế kiến trúc hiện đại hiện diện với nhiều vai trò khác nhau, vừa là vật liệu cơ bản, vật liệu hoàn thiện và vật liệu trang trí mang tính thẩm mĩ cao. Kính sử dụng làm