Tag Archives: cửa sổ

Ánh sáng yếu tố tăng tính nghệ thuật của kiến trúc

Ánh sáng yếu tố tăng tính nghệ thuật của kiến trúc

Ánh sáng tự nhiên rọi qua những ô cửa sổ Cửa sổ là phần yếu tố có ý nghĩa lớn trong vẽ đường chiếu của ánh sáng tự nhiên. Nếu như không gian được thiết kế có những ô cửa